SELAMAT DATANG KE DUNIA MATEMATIK

DIDA SALWA BINTI HASSAN BASRI
761118-08-6862
D20112054583

Saturday, 17 November 2012

Contoh Rancangan Pengajaran TambahBidang:          Tambah

Tajuk:             Tambah dalam lingkungan 1000
           
Standard Kandungan:          Murid dibimbing untuk:
                                                Menambah sebarang dua nombor tiga digit dan tiga digit                                                                  dengan mengumpul semula dari sa ke puluh dan puluh ke                                                               ratus dalam lingkungan 1000
                                               
Standard Pembelajaran:      Murid berupaya untuk:
                                                Menambah sebarang nombor tiga digit dan tiga didit                                                                         dengan mengumpul semula dari sa ke puluh dalam                                                              lingkungan 1000.

Masa   : 90 minit ( 3 waktu)


Fasa
Cadangan Aktiviti
Cadangan Komunikasi
1.    Persediaan

      Pemerhatian       dan Analisis
a.    Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan gula-gula yang ditunjukkan di dalam bekas.


b.    Murid membuat perbandingan bentuk, saiz, warna dan bilangan gula-gula yang ditunjukkan

c.    Contoh-contoh lain boleh digunakan seperti aiskrim, biji saga, kacang tanah dan benda-benda lain yang sesuai.
Soalan:

i.        Berapakah anggaran bilangan gula-gula 1?

ii.       Berapakah anggaran bilangan gula-gula 2?

iii.      Berapakah bilangan gula-gula 1?

iv.     Berapakah bilangan gula-gula 2?

(Bagi soalan iii dan iv boleh minta murid membilang)

v.      Berapa semuanya gula-gula yang ada?

        

    

2.    Imaginasi

      Penjanaan Idea dan Sintesis Idea.
Guru bercerita tentang situasi:

Ali mempunyai 216 biji guli. Abangnya memberi 118 biji guli kepadanya. Berapakah bilangan guli yang ada padanya sekarang?

Bimbing murid mereka situasi lain yang bersesuaian melibatkan
Operasi Tambah

Sesi soal-jawab:

i.        Berapakah jumlah asal guli  Ali?

ii.       Berapakah bilangan guli yang diberi oleh abangnya?

iii.      Berapakah jumlah guli yang Ali ada sekarang?

Boleh minta murid wakilkan objek guli dengan blok asas.
3.    Perkembangan

 Penambahbaikkan


      


Menilai

Perkukuhkan aktiviti menambah mengumpul semula:

a.    Bentukkan beberapa kumpulan kecil yang bilangannya tidak melebihi 5 orang yang terdiri daripada pelbagai aras kebolehan untuk menjalankan operasi tambah dengan mengumpul semula dari sa ke puluh.

b.    Agihkan 26 biji gula-gula kepada setiap kumpulan.

c.    Setiap kumpulan dikehendaki mengira jumlah gula-gula  tersebut.

d.    Tambah lagi bilangan gula-gula sebanyak 14 biji setiap kumpulan.

e.    Arahkan setiap kumpulan mengira jumlah gula-gula yang mereka terima.

f.     Wakil kumpulan melaporkan jumlah gula-gula yang mereka terima.

Ulangi situasi di atas dengan menggunakan guli yang melibatkan operasi  tambah dengan mengumpul semula yang melibatkan puluh ke ratus.Kemungkinan ada murid menjawab:
            216
     + 118
        3214

 
                       
Guru perlu membimbing murid membetulkan kesilapan yang dilakukan.
Jelaskan mengumpul semula bagi hasil tambah ’6 dengan 8’ jadi 14. 1 puluh letak di rumah puluh dan 4 letak di rumah sa hasilnya:
               1
            216
     + 118
        334

 

Sesi soal jawab
Kira jumlah gula-gula yang diberikan kepada setiap kumpulan.
Berapakah tambahan gula-gula yang diberikan pada kali ke dua?

Berapakah jumlah keseluruhan guli  yang diterima oleh setiap kumpulan?

a.    Agihkan sebilangan  blok asas kepada setiap kumpulan.
·         Kumpulan 1 -  73
·         Kumpulan 2 -  64
·         Kumpulan 3 -  82
·         Kumpulan 4 -  53

Murid dikehendaki mengira jumlah blok asas tersebut.


b.    Guru mengarahkan dua kumpulan untuk menggabungkan blok asas mereka.

c.    Wakil melaporkan jumlah blok asas yang digabungkan oleh ahli


Kukuhkan aktiviti dengan gabungan blok asas bagi dua kumpulan murid yang lain dan cari hasil tambahnya.


d.    Guru memberikan contoh-contoh lain dengan menggunakan nombor yang lebih besar.

e.    Murid mewakilkan nilai ratus, puluh dan sa

·         blok asas
·         Wang kertas mainan
·         Tempoh masa

·         Ukuran panjang

·         Timbangan berat·         Isipadu cecair

Berapakah jumlah blok asas yang diterima oleh setiap kumpulan?

Berapakah jumlah yang kumpulan anda dapat ?


Berapakah jumlah guli yang anda ada sekarang?


1.    Kumpulan 1  + Kumpulan 2
(73  +   64  =   137)

2.    Kumpulan 3  + Kumpulan 4
            (82   +   53  =  135)

Berapakah jumlahnya sekarang?


Wakilkan nombor dengan bahan-bahan yang berkaitan.

 
           164   +   157   =
          RM165   +   RM157  =


145 minit

  156 minit

            
      145 minit   +    156 minit =

      
   138 cm    +    184 cm  =

          

   163 g   +    158 g    =
      

   575  ml    +    149  ml   =


4.    Tindakan

Pelaksanaan


Amalan Berterusan


Murid menambah nilai menggunakan lidi penyapu, yang diberikan kepada setiap kumpulan mengikut ratus, puluh dan sa.

a.    Kumpulan menamakan bilangan lidi penyapu yang diperolehi.

b.    Ahli kumpulan menentukan nilai  yang mewakili lidi penyapu yang diperolehi.

c.    Menambah dengan mengumpul semula antara kumpulan mengikut arahan yang diberi.

      (Murid membentuk beberapa       contoh lain)
 

Soalan:

Menamakan bilangan lidi penyapu mengikut ratus, puluh dan sa.

Kumpulan 1:

 
                134

Kumpulan 2:

                     287 

Kumpulan 3:

 
                     266

Kumpulan 4:
                                         279Berapakah nilai bagi ratus?
Berapakah nilai bagi puluh?
Berapakah nilai bagi sa?

Berapakah jumlah lidi penyapu yang diperolehi oleh kumpulan 1 dan 2 ?

Berapakah jumlah lidi penyapu yang diperolehi oleh kumpulan 3 dan 4?Membandingkan nilai blok asas dengan nombor yang lain.Nota;
a.    Guru boleh menggunakan  bahan lain yang difikirkan sesuai dengan murid.
b.    Guru boleh menggunakan lain-lain aktiviti yang sesuai.Pentaksiran :
Rujukan Lembaran Kerja 3 hingga Lembaran Kerja 5


Nilai dan Sikap:


6 comments:

 1. Terima kasih kerana berkongsi maklumat.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima kasih di atas komen yang diberikan.

   Delete
 2. Satu rancangan pengajaran yang menarik dan berkesan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima kasih di atas komen yang diberikan.

   Delete
 3. Rancangan pengajaran sungguh menarik, tahniah.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima kasih di atas komen yang diberikan.

   Delete